Η Εταιρεία

Η εταιρεία PYROSAV δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο χώρο της πυρασφάλειας από το 1952.

Ιδρύθηκε από τον ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ο οποίος την παρέδωσε στον σημερινό της κάτοχο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ και εκείνος προβλέπεται να πράξει ομοίως και να αναθέσει την συνέχεια της στα δικά του παιδιά, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΗΣΙΑ.

Αυτή η επιτυχημένη και πολυετής εμπειρία μας έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε αυτή την στιγμή να συγκαταλεγόμαστε στις μεγαλύτερες και πιο φερέγγυες εταιρείες του τομέα μας.

Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε μέσα από την ανταγωνιστική ελληνική αγορά είναι η άμεση, επαγγελματική και υπεύθυνη εξυπηρέτηση που παρέχουμε, σε συνδυασμό με τις φιλικές τιμές μας, όπως επίσης το ότι μπορούμε να αναλάβουμε εξ’ ολοκλήρου όλους τους τομείς της πυρασφάλειας που αφορούν την εταιρία σας.

Γιατί εμάς;

Scroll to Top