Αγορά πυροσβεστήρα

Η αγορά πυροσβεστήρα είναι το βασικότερο και συνηθέστερο μέρος της ενεργητικής πυρασφάλειας, απαιτείται να υπάρχουν πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους της επιχείρησης σας και να συντηρούνται σωστά. Η εταιρεία μας σας παρέχει όλους τους τύπους των πυροσβεστήρων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σας.
Header - Pyrosav

Πυράντοχες Πόρτες

Ποιες πόρτες είναι πυρίμαχες – πυράντοχες;
Πυρίμαχη πόρτα θεωρείται μια πόρτα με αντίσταση στη φωτιά (μερικές φορές αναφέρεται ως χαρακτηριστικό πυροπροστασίας) που χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος παθητικής πυροπροστασίας για τη μείωση της εξάπλωσης φωτιάς και καπνού μεταξύ ξεχωριστών…

Συντήρηση πυροσβεστήρα

Συντήρηση Συστημάτων Κατάσβεσης

Η εταιρεία μας με εξειδικευμένα συνεργεία (υδραυλικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.τ.λ.), αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας καθώς και την συντήρηση αυτών και την διατήρηση της καλής λειτουργίας τους.

Μόνιμο Σύστημα Πυρόσβεσης Νερού

Τα αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με Ευρωπαϊκές & Αμερικανικές προδιαγραφές πυρόσβεσης από εξαρτήματα υψηλής αντοχής & προδιαγραφών προσφέροντας αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα διατίθενται πλήρως συναρμολογημένα προσφέροντας ευκολία τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την εγκατάσταση. Το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει με ρευματοδότη του ηλεκτρικού πίνακα και σύνδεση των συλλεκτών.

Πυρανίχνευση

Ως προληπτικό μέτρο πυρασφάλειας θεωρείται και το σύστημα Πυρανίχνευσης, το οποίο ανιχνεύει πηγές και εστίες πυρκαγιάς όπως θερμότητα, καπνός κ.τ.λ.

Τα υλικά που απαιτούνται για την ανίχνευση αυτή παρέχονται από την εταιρεία μας. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός των απαιτούμενων υλικών πυρανίχνευσης καθώς και η σωστή τους εγκατάσταση αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας και το μελετητικό μας τμήμα προτείνοντάς σας συστήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Scroll to Top