Εισαγωγή στην πυρασφάλεια

Η πυρασφάλεια χωρίζεται σε δύο τομείς την ενεργητική και την παθητική πυρασφάλεια.

Ο τομέας της ενεργητικής πυρασφάλειας περιλαμβάνει τα μέσα τα οποία ενεργούν στην πυρκαγιά όπως είναι οι πυροσβεστήρες, οι πυροσβεστικές φωλιές, τα συστήματα τοπικής εφαρμογής ολικής κατάκλισης κλπ.

Τα μέσα της παθητικής πυρασφάλειας είναι εκείνα τα οποία έχουν την ιδιότητα να περιορίζουν την πυρκαγιά στον χώρο τον οποίο ξεκίνησε με αποτέλεσμα να μας παρέχουν το προνόμιο του χρόνου, έχουμε δηλαδή χρόνο για να εκκενωθούν οι υπόλοιποι χώροι αλλά και να μπορέσουμε να δράσουμε και να κατασβέσουμε την πυρκαγιά.

Είναι προφανές ότι αυτοί οι δύο τομείς της πυρασφάλειας είναι αλληλένδετοι. Τα μέσα τα οποία καλύπτουν και τους δύο τομείς παρέχονται από την εταιρεία μας καθώς επίσης και τις απαιτούμενες ενέργειες για την σωστή λειτουργία τους.

Scroll to Top