Πυροσβεστικές διατάξεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των μονίμων και φορητών συστημάτων πυρασφάλειας έχουν εκδοθεί οι 14/2014 και η 15/2014 Πυροσβεστικές διατάξεις.

Η 14/2014 ορίζει τις υποχρεώσεις της ομάδας πυρασφάλειας και τις απαιτήσεις των πυροσβεστικών σταθμών και η 15/2014 ορίζουν ότι απαιτείται οι νέες εγκαταστάσεις συστημάτων να συμμορφώνονται με Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, τις οποίες και επισυνάπτουμε.

Scroll to Top