Πυροσβεστικά Ερμάρια – Πυροσβεστικοί Σταθμοί

Οι πυροσβεστικές φωλιές είναι ερμάρια φύλαξης μανικών πυρόσβεσης.

Οι πυροσβεστικές φωλιές διαχωρίζονται σε απλού υδροδοτικού δικτύου στις οποίες εγκαθίσταται μάνικα διαμέτρου ½” με υδροδότηση από το δίκτυο ύδρευσης και μόνιμου υδροδοτικού δικτύου οι οποίες περιέχουν μάνικα 20m διαμέτρου 1¾” ενισχυμένης κατασκευής όπως επίσης και ειδικό ακροφύσιο και συνδέσμους.

Οι πυροσβεστικοί σταθμοί είναι επίσης ερμάρια τα οποία περιέχουν τα απαιτούμενα εργαλεία των πυροσβεστικών σταθμών δηλαδή κράνος, φτυάρι πτυσσόμενο, τσεκούρι, λοστό, φακό απλό, κασμά, πυρίμαχη κουβέρτα με θήκη καθώς και οι ενισχυμένοι οι οποίοι περιέχουν και αναπνευστική συσκευή απεγκλωβισμού.

Τα προαναφερόμενα υλικά παρέχονται ολοκληρωμένα αλλά και μεμονωμένα από την εταιρεία μας.

Scroll to Top