Μόνιμο Σύστημα Πυρόσβεσης Νερού

Τα αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με Ευρωπαϊκές & Αμερικανικές προδιαγραφές πυρόσβεσης από εξαρτήματα υψηλής αντοχής & προδιαγραφών προσφέροντας αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα  όπως το Αντλιοστάσιο πυρόσβεσης ή Πυροσβεστικό αντλιοστάσιο διατίθενται πλήρως συναρμολογημένα προσφέροντας ευκολία τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την εγκατάσταση.

Το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει με ρευματοδότη του ηλεκτρικού πίνακα και σύνδεση των συλλεκτών.

Το πυροσβεστικό συγκρότημα (Αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, Πυροσβεστικό αντλιοστάσιο) αποτελείται από:

Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (Πυροσβεστικές Φωλιές)

Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (Πυροσβεστικές Φωλιές)

Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού Ύδατος (Sprinklers)

Αυτόματο Σύστημα Καταιωνισμού Ύδατος (Sprinklers)
Scroll to Top