Επίβλεψη εργασιών εγκαταστάσεων πυρόσβεσης

Το μηχανολογικό τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει την επίβλεψη εργασιών εγκαταστάσεων πυρόσβεσης είτε αυτές πραγματοποιούνται από δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία είτε από εξωτερικά συνεργεία.

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών επίβλεψης έργου, η εταιρία μας:

Επίβλεψη εργασιών εγκαταστάσεων πυρόσβεσης
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης των προσφορών που σας κατατίθενται για την εκπόνηση των προαναφερόμενων εργασιών.
Scroll to Top