Προστασία Μαγειρείων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WET CHEMICAL ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

Σύστημα κατάσβεσης για επαγγελματικά μαγειρεία(ABF- τ. WET CHEMICAL)

Πιστοποιημένο στο Σύνολο του κατά ANPI

Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής «ΜΟΒΙΑΚ DIAS»® καταστολής πυρκαγιών Κατηγορίας (F) σε Επαγγελματικά Μαγειρεία αποτελεί την πιο Αξιόπιστη & Οικονομική λύση για τον Τελικό Χρήστη ενώ προσφέρει με μεγάλη διαφορά τον πιο Ασφαλή, Γρήγορο, Απλό & Αποδοτικό Τρόπο Εγκατάστασης.

Προστασία Μαγειρείων
Βασικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα του συστήματος MOBIAK DIAS®:
Scroll to Top