Πυράντοχη πόρτα

Ποιες πόρτες είναι πυρίμαχες – πυράντοχες;
Πυράντοχη πόρτα θεωρείται μια πόρτα με αντίσταση στη φωτιά (μερικές φορές αναφέρεται ως χαρακτηριστικό πυροπροστασίας) που χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος παθητικής πυροπροστασίας για τη μείωση της εξάπλωσης φωτιάς και καπνού μεταξύ ξεχωριστών διαμερισμάτων μιας δομής. Η πυρίμαχη πόρτα εξασφαλίζει και επιτρέπει ασφαλής έξοδος από τον χώρο επικινδυνότητας.

Πυράντοχη Πόρτα

Μπορούν οι πυρίμαχες πόρτες να καθυστερήσουν τη φωτιά;
Οι πυρίμαχες πόρτες μπορούν να καθυστερήσουν τη διάδοση της φωτιάς. Εάν ξεκινήσει μια πυρκαγιά, οι πυρίμαχες πόρτες μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο. Ορισμένα μοντέλα μπορούν να αντισταθούν στη φωτιά έως 240 λεπτά.

Φυσικά αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σωστό σχεδιασμό και μεγάλη εμπειρία! Η ασφάλεια στις πυρίμαχες πόρτες ξεκινά με την επαγγελματική τοποθέτησή τους. Ακολουθεί η ιδανική θέση για να εκτελέσουν τις βασικές λειτουργίες τους, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εκκενώνονται γρήγορα και με ασφάλεια, καθυστερώντας την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού.

Συχνά μιλάμε για μια πυρίμαχη πόρτα ή ένα πλήρες συγκρότημα πορτών όταν μιλάμε για πόρτες πυρασφαλείας. Ο συγκεκριμένος όρος δεν αφορά μόνο την πόρτα και τον σκελετό της, αλλά όλο το “πακέτο” (π.χ. κλειδαριές ασφαλείας, μάνδαλα, μεντεσέδες, κλεισίματα κλπ.).

Η εξάπλωση του καπνού αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή και την ιδιοκτησία από ότι οι φλόγες. Ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια της πυρκαγιάς, οι πυρίμαχες πόρτες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σφράγιση «κρύου καπνού» για να εμποδίζουν την είσοδο καπνού γύρω από τις άκρες της πόρτας. Εξαιρέσεις ισχύουν όταν η διαρροή καπνού είναι απαραίτητη για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς.

Τεχνικές προδιαγραφές για μια πυράντοχη πόρτα:

Για να επιτευχθεί ο πυράντοχος διαχωρισμός ο οποίος καθορίζεται από την μελέτη της παθητικής πυρασφάλειας απαιτούνται κατασκευές με πιστοποιημένα πυράντοχα υλικά, που ο συνδυασμός τους έχει σαν αποτέλεσμα να μας παρέχει τον επιθυμητό δείκτη πυραντίστασης.

Αυτά τα υλικά είναι:

Scroll to Top