Πυροσβεστήρες

Πυροσβεστήρες

Ο πυροσβεστήρας (και η αγορά πυροσβεστήρα) είναι το βασικότερο και συνηθέστερο μέρος της ενεργητικής πυρασφάλειας, απαιτείται να υπάρχουν πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους της επιχείρησης σας και να συντηρούνται σωστά. Η εταιρεία μας σας παρέχει όλους τους τύπους των πυροσβεστήρων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σας.

Όλοι οι πυροσβεστήρες μας είναι πιστοποιημένοι κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN3-7 και διαχωρίζονται ανάλογα με το βάρος τους και το είδος τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την παραλαβή των πυροσβεστήρων σας, η εταιρεία μας σας παρέχει πυροσβεστήρες έτοιμους προς χρήση, για να καλύψει τις ανάγκες σας έως ότου ολοκληρωθεί η ολιγοήμερη συντήρηση τους, χωρίς καμία επιπλέον δική σας επιβάρυνση.

Αναλυτικότερα οι πυροσβεστήρες που διαθέτουμε χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατασβεστικά υλικά:

Οι παραπάνω πυροσβεστήρες, ανάλογα με τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε πρέπει να έχουν το κατάλληλο κατασβεστικό υλικό εντός.

Στην εταιρία μας διαθέτουμε όλα τα υλικά κατάσβεσης τα οποία είναι:

Scroll to Top