Συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων

Το ελάχιστο και εξίσου σημαντικό μέτρο ενεργητικής πυροπροστασίας είναι οι φορητοί και αυτόματοι πυροσβεστήρες, οι οποίοι για την σωστή λειτουργία τους πρέπει να συντηρούνται ετησίως από πιστοποιημένες εταιρείες που παρέχουν συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων, με τον έλεγχο και υπό την εποπτεία πιστοποιημένου αρμόδιου ατόμου, όπως απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία.

Συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων - Pyrosav

Συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημένο εξοπλισμό καθώς και έμπειρο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η άρτια συντήρηση των πυροσβεστήρων σας.

Επισημαίνουμε ότι κατά την παραλαβή των πυροσβεστήρων από το χώρο σας, έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε δικούς μας συντηρημένους και έτοιμους προς χρήση ικανοποιητικού αριθμού πυροσβεστήρων για την ασφάλεια του χώρου σας, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συντήρησης από την εταιρεία μας χωρίς επιπλέον χρέωση.

Στα πλαίσια των αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πυροσβεστήρες (δοχεία υπό πίεση), τηρούμε αναλυτικά ηλεκτρονικά αρχεία (μητρώο περιοδικού ελέγχου) για κάθε πώληση ή συντήρηση που πραγματοποιούμε. Αποκτάτε έτσι την δυνατότητα να ενημερώνεστε άμεσα για το σύνολο των ελέγχων που υφίσταται στο κύκλο ζωής του ο πυροσβεστήρας σας αλλά και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά.

Χρησιμοποιούμε γνήσια ανταλλακτικά και πρώτες ύλες, ενώ τοποθετούμε κάθε φορά ευανάγνωστες και σαφείς οδηγίες χρήσης και συντήρησης

Τοποθετούμε αναπληρωματικούς πυροσβεστήρες μέχρι να συντηρηθούν οι δικοί σας.

Επιστρέφουμε ότι παραλαμβάνουμε με σεβασμό στην περιουσία σας, εξασφαλίζοντας ότι δεν ανταλλάσσονται οι δικοί σας με παλαιότερους πιο καταπονημένους πυροσβεστήρες με λιγότερη λειτουργική ζωή.
Scroll to Top