Σύστημα πυρανίχνευσης

Ως προληπτικό μέτρο πυρασφάλειας θεωρείται και το Σύστημα πυρανίχνευσης, το οποίο ανιχνεύει πηγές και εστίες πυρκαγιάς όπως θερμότητα, καπνός κ.τ.λ.

Τα υλικά που απαιτούνται για την ανίχνευση αυτή παρέχονται από την εταιρεία μας. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός των απαιτούμενων υλικών πυρανίχνευσης καθώς και η σωστή τους εγκατάσταση αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας και το μελετητικό μας τμήμα προτείνοντάς σας συστήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Σύστημα πυρανίχνευσης

Η εταιρία μας αναλαμβάνει επίσης την ετήσια συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης (Συντήρηση Πυρανίχνευσης) η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης. Ενδεικτικά η συντήρηση πυρασφάλειας περιλαμβάνει:
Σύστημα πυρανίχνευσης

Μετά τη συντήρηση πυρανίχνευσης, παραδίδουμε στον πελάτη αναλυτικό δελτίο εργασίας με όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.

Scroll to Top