Σύστημα ολικής κατάκλισης

ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CO2

To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο και αδρανές αέριο. Κατά τη χρήση του δεν γίνεται καμία καταστροφή (σε αντίθεση με το νερό ή την ξηρά σκόνη, όπου σε πολλές περιπτώσεις η χρήση τους προκαλεί φθορές), είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά και δεν μολύνει τα τρόφιμα, δεν είναι διαβρωτικό και είναι δυσαγώγιμο. Μετά την πυρόσβεση εξατμίζεται ολοκληρωτικά και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα.

Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια (το διοξείδιο του άνθρακα) σε χώρους με ευπαθείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες ή χειρόγραφα, αποθήκες εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους.

Επειδή το διοξείδιο του άνθρακα προκαλεί ασφυξία αντενδείκνυται η χρήση του σε χώρους που υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα. Η τρισδιάστατη δράση που έχει το Διοξειδίο του Άνθρακα σημαίνει ότι μπορεί να καταπολεμήσει πυρκαγιές, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Η γρήγορη κίνηση του δίνει τη δυνατότητα να διεισδύει σε οποιοδήποτε εμπόδιο διαμέσου κάποιου ανοίγματος και να φτάνει σε μη προσπελάσιμα και κρυφά σημεία. To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι ένα σταθερό εμπορικό προϊόν με πολλές άλλες χρήσεις και είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης (Σύστημα ολικής κατάκλισης) με διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα και ο αυτόματος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μηχανικά και πνευματικά ή ηλεκτρονικά ή από τον συνδυασμό αυτών σε συνάρτηση με τις οποιασδήποτε συνθήκες. Το Διοξείδιο του Άνθρακα αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου σε χαλύβδινες φιάλες. Η πίεση μεταβάλλεται με την θερμοκρασία και στους 21ºC είναι περίπου 59 bar. Mπορεί να κατασκευαστεί πολλαπλή συστοιχία φιαλών.

Σύστημα ολικής κατάκλισης

Σύστημα ολικής κατάκλισης - Περιγραφή Συστήματος

Συστήματα ενός ή πολλαπλών Κυλίνδρων εφαρμόζονται ανάλογα με τον όγκο των υπό προστασία χώρων. Σε ένα Σύστημα πολλαπλών Κυλίνδρων, η Φιάλη “Πιλότου” χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των κυλίνδρων του συστήματος.

Η Φιάλη “Πιλότου” ενεργοποιείται αυτόματα με χρήση του πυροκροτητή ο οποίος πυροδοτείται από τον Πινάκα Πυρανίχνευσης-Κατάσβεσης του Συστήματος. Ο Πινάκας δέχεται εντολή από Σύστημα Ανίχνευσης αποτελούμενο από ζεύγη Ανιχνευτών Θερμότητας και Ανιχνευτών Καπνού.

Χειροκίνητα ενεργοποιείται είτε ωθώντας το έμβολο του Κλείστρου είτε από Απομακρυσμένο Κομβίο Χειροκίνητης Ενεργοποίησης. Το Κλείστρο της Φιάλης “Πιλότου” συνδέεται μέσω Εύκαμπτου EPDM Σωλήνα Υψηλής Πίεσης με το Κλείστρο του 1ου κυλίνδρου του συστήματος.

Επί της ουσίας, όταν ενεργοποιείται η Φιάλη “Πιλότος” το προωθητικό Αέριο ενεργοποιεί πνευματικά τα Κλείστρα των κυρίων Φιαλών Διοξειδίου του Συστήματος (τα Κλείστρα των κυρίων Φιαλών του Συστήματος συνδέονται με Εύκαμπτων EPDM Σωλήνων Υψηλής Πίεσης).

Μόλις ενεργοποιηθούν οι κύριες Φιάλες του Συστήματος το Κατασβεστικό Υλικό προωθείται μέσω Εύκαμπτων EPDM Σωλήνων Υψηλής Πίεσης στον Συλλέκτη του Συστήματος από όπου οδηγείται σε Εκτοξευτήρες Ολικής Κατάκλισης ή Τοπικής Εφαρμογής.

ΣΥΣΤΗΜΑ HFC-227

Το πιο ευρέως διαδεδομένο παγκόσμια clean agent κατασβεστικό υλικό σε σύστημα ολικής κατάκλισης, υποκατάστατο του Halon 1301
Πιστοποιημένο στο Σύνολο του κατά VDS
Το HFC-227ea είναι ένα κατασβεστικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται προς αντικατάσταση του Halon 1301 σε διάφορες εφαρμογές, με άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα. Είναι άοσμο, άχρωμο, ηλεκτρικά μή αγώγιμο και κατάλληλο για κατάσβεση Πυρκαγιών τύπου A (Στερεά Καύσιμα) και τύπου Β (Υγρά Καύσιμα).

Είναι ένα αποτελεσματικό κατασβεστικό υλικό το οποίο παρέχει κορυφαία πυροπροστασία για ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως χώρους δωματίων, σταθμούς και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, δωμάτια ελέγχου βιομηχανικής επεξεργασίας, κλπ. Η ελάχιστη συγκέντρωση του για φωτιές τύπου Α είναι 5,8% του όγκου ενώ η συγκέντρωση που εφαρμόζεται είναι 7,5% (πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις συγκρινόμενα με άλλα υποκατάστατα του Halon 1301).

Το σύστημα “TALOS”® HFC-227ea απαιτεί ελάχιστο χώρο αποθήκευσης, συγκρινόμενο με άλλες παρόμοιες εναλλακτικές όπως το CO2 και το IG. Σχετικά με την εγκατάσταση, το κατασβεστικό υλικό είναι υπό πίεση με άζωτο στα 25 bar ή 42 bar στους 20°C και αποθηκεύεται σε ατσάλινους κυλίνδρους με πιστοποιημένα κλείστρα. Η εκτόνωση του κατασβεστικού υλικού είναι ασφαλής και αθόρυβη. Το HFC-227 είναι ένα κατασβεστικό υλικό το οποίο βασίζεται πάνω στις προϋποθέσεις των ISO 14520, UNE 23572 και NFPA 2001.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ FK-5-1-12

Το FK-5-1-12 είναι ένα Άοσμο, Άχρωμο, Ηλεκτρικά μή Αγώγιμο Υγρό το οποίο εξατμίζεται ταχύτατα.

Σχεδιάστηκε σαν υποκατάστατο του Halon. Έχει ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον και αμελητέα επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ενώ έχει χαμηλότερη συγκέντρωση και μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας από το Halon. Η επίδραση του στο Όζον είναι μηδενική και η διάρκεια ζωής του στην ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά χαμηλή, μόνο 5 ημέρες. Αυτό το καθιστά Φιλικό προς το Περιβάλλον Κατασβεστικό Υλικό για ένα σύστημα ολικής κατάκλισης.
Πιστοποιημένο στο Σύνολο του κατά VDS

Το υλικό αυτό είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει εξοπλισμούς ευαίσθητων και σημαντικών χώρων, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών καθώς και μουσεία, αρχεία, κτλ., τα οποία θα πάθαιναν ανεπανόρθωτη ζημιά εάν χρησιμοποιούν ταν παραδοσιακά συστήματα κατάσβεσης Sprinkler.

Έχει την εμφάνιση του νερού (είναι υγρό σε ατμοσφαιρική πίεση), χύνεται και ρέει με παρόμοιο τρόπο, αλλά δεν βρέχει τα αντικείμενα επομένως δεν προκαλεί ζημιά στον εξοπλισμό. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην κατάσβεση πυρκαγιών στις οποίες η χρήση νερού θα προκαλούσε μεγαλύτερη ζημιά από την ίδια τη φωτιά ή σε περιπτώσεις που η χρήση νερού δεν είναι εφικτή όπως τράπεζες, μουσεία και νοσοκομεία.

Ηλεκτρονική συσκευή μπορεί να βυθιστεί μέσα σε ένα δοχείο με FK-5-1-12 χωρίς να πάθει την παραμικρή ζημιά – για τον λόγο αυτό το υλικό αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα σε συστήματα πυρασφάλειας , σε υπολογιστών, κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, κλπ. Το υλικό αποθηκεύεται σε Κυλίνδρους ως συμπιεσμένο υγρό με Άζωτο και όταν εκτονώνεται μετατρέπεται σε άχρωμο και άοσμο αέριο. Στο σύστημα FK-5-1-12 , οι κύλινδροι είναι υπό πίεση με ξηρό Άζωτο στα 24bar ή 42bar (στους 20ºC). Η πίεση αυτή επιτρέπει τη χρήση συνηθισμένων σωληνώσεων και εξαρτημάτων μειώνοντας το κόστος εγκατάστασης.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το FK-5-1-12 μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε εφαρμογές ολικής κατάκλισης (σύστημα ολικής κατάκλισης)  και αδρανοποίησης και στην καταστολή εκρήξεων στους παρακάτω τομείς:

Scroll to Top